ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROVIL ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ No 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ No 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ No 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ No 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΑΚΙ SUMMER '17 VARIO ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RUBBERMAID VARIO ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ VARIO ΧΑΡΤΙΑ - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ VARIO ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ VARIO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ VARIO ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CATERING VARIO HOTEL AMENITES
* Οι τιμές των προϊόντων είναι ενδεικτικές

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΑ VIDEOS

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΗΝΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΜΑΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ


ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Αγαπητοί συνεργάτες.

Η εταιρεία μας ξεκίνησε να λειτουργεί ως ατομική με 3ης κατηγορίας βιβλία από το 1995 με πρώτη δημοτική άδεια Αριθ. Πρωτοκόλλου 99909/1995. Το 2009 ήρθε η δεύτερη άδεια χονδρικής με Αρ. Πρωτοκόλλου 32901/3151/2009
Από τα τέλη του 2016 η ατομική εταιρεία “Μαυρουδής Χαρίλαος” μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία “Μαυρουδής Α.Ε.”
Οι κατηγορίες προϊόντων διακίνησης που περιλαμβάνονται στις άδειες είναι: ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΩΛΗΣΗ: ΟΠΩΡΙΚΑ, ΕΛΑΙΑ,ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
Όπως ίσως γνωρίζετε διακινούμε άνω των 4.000 ενεργών κωδικών προϊόντων.
Η δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας επικεντρώνεται κατά 100% στην εμπορία και διανομή έτοιμων προϊόντων, τροφίμων, χαρτικών, καθαριστικών και εξοπλισμού, προς μεταπώληση.
Προϊόντα τα οποία παραλαμβάνουμε στην τελική τους μορφή , έτοιμα προς κατανάλωση και χρήση (συσκευασμένα).
Δεν υφίσταται λόγος για πεδίο εφαρμογής ειδικού συστήματος ασφάλειας των τροφίμων (haccp) το οποίο απαιτείται για χώρους παρασκευής και συσκευασίας τροφίμων.
Παρόλα αυτά θα πρέπει και η παραλαβή, αποθήκευση, διανομή των προϊόντων, να εξασφαλίζει τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας μέχρι και την παράδοσή τους στον τελικό χρήστη.
Οι παραπάνω λόγοι μας οδήγησαν στην πιστοποίησή μας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015 & το διεθνές ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000-2005 haccp από τον φορέα πιστοποίησης E.Q.A.
Επίσης σε αντικατάσταση του strongers company, η ICAP μας παρέχει τον μοναδικό παγκόσμιο κωδικό ταυτοποίησης Duns Number και την σφραγίδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας Duns Registered της Dun & Bradstreet, ο παγκόσμιος ηγέτης παροχής υπηρεσιών εμπορικού πιστωτικού κινδύνου για την ασφάλεια και την φερεγγυότητα των συναλλαγών. Παρακάτω σας παραθέτουμε συνοπτικά τα κύρια σημεία ελέγχου & συμμόρφωσης σε ολόκληρο το φάσμα εργασιών της επιχείρησής μας. (παραλαβή – αποθήκευση – διανομή)

 • 1) Εβδομαδιαίο καταγεγραμμένο πρόγραμμα καθαριότητας – απολύμανσης των χώρων αποθήκευσης και ΦΙΧ.
 • 2) Ηλεκτρονικά καταγραφικά ελέγχου θερμοκρασιών σε όλα τα φορτηγά ψυγεία συντήρησης (ΦΙΧ)
 • 3) Θεωρημένα βιβλιάρια υγείας και πιστοποίηση εκπαίδευσής προσωπικού στην ασφάλεια τροφίμων.
 • 4) Πλήρεις στολές εργασίας προσωπικού από 5 διαφορετικά είδη ενδυμάτων.
 • 5) Παροχή θερμού νερού & αντισηπτικού (PROTECT) με 85% αλκοόλη για την απολύμανση των χεριών.
 • 6) Μηνιαίος έλεγχος τρωκτικών και απεντόμωσης των χώρων, από εγκεκριμένη εταιρεία (ΧΥΤΟΣ)
 • 7) Σίτες παραθύρων – φεγγιτών προς αποφυγή εισόδου εντόμων στο εσωτερικό των αποθηκών.
 • 8) Στο ψυγείο – πάνελ (θάλαμος), υπάρχει ειδικό εποξειδικό δάπεδο με ανοξείδωτα ράφια και πιστοποιημένες κατά haccp ειδικές πλαστικές παλέτες.
 • 9) Μηχανογραφημένη ηλεκτρονική καταγραφή θερμοκρασιών των ψυγείων ανά 30 λεπτά με Alarm και σειρήνα σε περίπτωση βλάβης ή αυξημένης θερμοκρασίας άνω των επιτρεπτών ορίων ψύξης ανά ψυγείο.
 • 10) Σύστημα αποθήκευσης ξηρού φορτίου (FIRST IN – FIRST OUT). Ο πλέον δοκιμασμένος και καταλληλότερος τρόπος αποφυγής ληθαργικού stock. (Ταχεία και μόνιμη ανακύκλωση όλων των προϊόντων)
 • 11) Ειδικές στατιστικές φόρμες / παράμετροι λογισμικού, για την διαχείριση ημερομηνιών προϊόντων τροφίμων της Singular Logic. Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και ανάκλησης ανά προϊόν (διαδρομής εμπρός και πίσω).
 • 12) Ειδικός εξαεριστήρας – απορροφητήρας στον χώρο των μηχανών των ψυγείων για ελεγχόμενη θερμοκρασία του χώρου κατά τους θερινούς μήνες.
 • 13) Καταγεγραμμένοι ηλεκτρονικοί φάκελοι με αντίγραφα πιστοποιητικών των προϊόντων που διακινούμε. (Iso, haccp, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, ορθές συνθήκες διατήρησης, προϊόντα με αλλεργιογόνο Σύνθεση και τρόποι χρήσης τους).
 • 14) Καταγεγραμμένοι ηλεκρονικοί φάκελοι με όλα τα πιστοποιητικά των εργοστασίων που μας προμηθεύουν προϊόντα τους (ISO 22000 HACCP, ISO 9001, , ELOT 1416, BS/EN/ISO 9002)
 • 15) Αποκλεισμός και διακοπή συνεργασίας με προμηθευτή που δεν εφαρμόζει τους κώδικες δεοντολογίας και υγιεινής και δεν έχει συμμορφωθεί και δεν τηρεί τις κατά τόπους νομοθεσίες περί ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Επιτόπιος συχνός έλεγχος των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και έλεγχος κατά την παραλαβή των προϊόντων που μας προμηθεύουν:
  • Α. Έλεγχος εσωτερικής καθαριότητας του μεταφορικού μέσου ΦΙΧ.
  • Β. Έλεγχος θερμοκρασίας θαλάμου ΦΙΧ με διαπιστευμένο θερμόμετρο.
  • Γ. Έλεγχος θερμοκρασίας των προϊόντων ψυγείου που παρελήφθησαν με Laser υγρασιοθερμόμετρο.
  • Δ. Έλεγχος ημερομηνιών παραγωγής και λήξεως (διάρκεια ζωής) των προς παραλαβή προϊόντων.
 • 16) Συνεργασία με τεχνολόγο τροφίμων σε περίπτωση ανάγκης ποιοτικών ή και φυσικοχημικών ελέγχων.
 • 17) “Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών”. Συμπληρώνεται από τους πελάτες μας και μας βοηθάει στην διόρθωση οποιουδήποτε σταδίου ή ενέργειας που τυχόν εντοπίστηκε να είναι προβληματική.
 • 18) Μόνιμη ετήσια συνεργασία με ηλεκτρολόγο μηχανικό ως υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας (Ιωάννης Πασχαλίδης)
Εκτός των ανωτέρω επισημάνσεων, τιμή και χαρά μας να σας ενημερώσουμε σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν απορία σας.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σχεδόν 20 χρόνια η εταιρεία μας έχει δυναμική παρουσία στον χώρο της διανομής και τροφοδοσίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Ειδικότερα τροφοδοσία σε επιχειρήσεις HO.RE.CA. Εστιατορίων, cafe, bar, club, νυχτερινών κέντρων, ξενοδοχείων, πλοίων, παιδικών σταθμών και γυμναστηρίων.
Οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης ως προς το πελατολόγιο και τον όγκο πωλήσεων, είναι συνεχώς αυξανόμενοι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ετήσιες αυξήσεις της τάξης του ± 2–5%. Επακόλουθο αυτής της ραγδαίας ανάπτυξης είναι οι συνεχώς καλύτερες συμφωνίες τιμών και προσφορών από τις βιομηχανίες που μας προμηθεύουν.
Μεγάλο επίσης μέρος από την ποικιλία των προϊόντων μας, είναι δικών μας εισαγωγών.
Πραγματικότητα στην πράξη και όχι όραμα και στόχο αποτελεί η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες ανωτέρας ποιότητας.


ΤΕΤΡΑΠΤΥΧΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Οι 4 βασικοί λόγοι που μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό είναι οι ακόλουθοι:
 • 1) Μη ύπαρξη πωλητών για την ανάπτυξη του πελατολογίου.
 • 2) Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων με τις μικρότερες τιμές.
 • 3) Αυθημερόν εξυπηρέτηση και παράδοση παραγγελιών.
 • 4) Πρωτοποριακή υπηρεσία πλήρους και συνεχόμενης ενημέρωσης πελατών (σε όλα τα επίπεδα)ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι ενεργοί κωδικοί ειδών ξεπερνούν τους 4.000.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος πελάτης να καλύπτεται από την εταιρεία μας μέχρι και του 80% των ειδών που προμηθεύεται. Έτσι κερδίζει χρόνο και χρήμα που θα χρειαζόταν για να επικοινωνεί, να παραγγέλνει και να πληρώνει 5 ως 10 επιπλέον προμηθευτές. Επίσης έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ όλων των επώνυμων (leader) προϊόντων που υπάρχουν στο εμπόριο και όχι να δεσμεύεται σε αγορές ανώνυμων προϊόντων, επειδή περιέχονται σε συμφωνίες “πακέτου”.
Δηλαδή ο πελάτης σε εμάς δεν έχει την αίσθηση πως εμείς του πουλάμε, αλλά ότι αυτός αγοράζει αυτό που θέλει.
Επίσης λόγω της μεγάλης ποικιλίας των ειδών που διακινούμε, έχουμε σημαντικά μειωμένο κόστος διανομής.
Αυτό σε συνάρτηση με τις άριστες σχέσεις μας με τις βιομηχανίες που μας προμηθεύουν (ειδικές συμφωνίες τιμών), μας δίνουν την δυνατότητα να είμαστε κατά πολύ φθηνότεροι του ανταγωνισμού.


ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:

Έχοντας επιλεγμένο ποιοτικά πελατολόγιο και σωστά δομημένα τα δρομολόγια των φορτηγών, είμαστε σε θέση να μπορούμε να εξυπηρετούμε αυθημερόν τους πελάτες μας.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην μη ύπαρξη απρόσκοπτης εισροής πελατών που θα αλλοιώσει την μέχρι σήμερα άμεση, υπεύθυνη και συνεπή εξυπηρέτηση των πελατών μας


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

Κάθε αρχή του μήνα, μαζί με το πρώτο παραστατικό που παραλαμβάνει ο κάθε πελάτης επισυνάπτονται και τα εξής:
 • α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ που περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν τον μήνα που πέρασε. (τιμολόγια πιστωτικά, ακυρωτικά, δελτία αποστολής, αποδείξεις είσπραξης).
 • β) ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ. Η ύπαρξη 4.000 ειδών είναι λόγος για συχνές αναπροσαρμογές των τιμών, που οφείλονται στις εκάστοτε τροποποιημένες τιμολογήσεις από τους προμηθευτές και τις εισαγωγές μας. Για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση των πελατών μας, αποστέλλουμε μηνιαίως συμπληρωματικό κατάλογο αναπροσαρμογής των τιμών, όπου αναγράφονται όλες οι ανατιμήσεις και οι υποτιμήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον μήνα που πέρασε. Αυτό το μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο είναι συμπληρωματικό του μεγάλου έγχρωμου πολυσέλιδου καταλόγου μας, ο οποίος επανεκδίδεται και διανέμεται κάθε χρόνο σε μορφές CD, DVD, ή βιβλίου.
 • γ) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ. Κάθε μήνα σε συνεργασία με τις βιομηχανίες που μας προμηθεύουν, πετυχαίνουμε επιπλέον ειδικές εκπτώσεις, στοχοποιήσεις και προσφορές, τις οποίες με αυτό το φυλλάδιο γνωστοποιούμε στους πελάτες μας, ώστε να επωφεληθούν των επιπλέον χαμηλότερων εποχιακών τιμών.ΦΩΤΟ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ:

Οι κατάλογοι των ειδών που διακινούμε, παρέχεται στους πελάτες μας σε απόλυτα διαφανή και πλήρως αναλυτική μορφή, περιλαμβάνοντας για το κάθε είδος:
 • α) την φωτογραφία του προϊόντος.
 • β) τα ακριβή χαρακτηριστικά του (brand name, περιεχόμενο, συστατικά, συσκευασίες κ.λ.π.)
 • γ) την μονάδα μέτρησης που πωλείται (κιβώτιο, τεμάχιο, σάκος, κιλό, λίτρο, μέτρο κ.λ.π.)
 • δ) την τελική του τιμή.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Μηνιαίοι πίνακες που περιλαμβάνουν περίπου 300 βασικά είδη με τις δικές μας τιμές σε αντιπαράθεση με τις τιμές του ανταγωνισμού (cash & carry). Με αυτή την υπηρεσία συμβάλλουμε στην μείωση του κόστους έρευνας αγοράς του πελάτη, παρέχοντάς του έτοιμες τις συγκρίσεις των τιμών.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Δίνεται η δυνατότητα παροχής πλαστικοποιημένου Α4 δελτίου παραγγελίας σε κάθε πελάτη μας, με τις φωτογραφίες των συγκεκριμένων προϊόντων που μόνο αυτός αγοράζει. Εφόσον ο πελάτης αποφασίσει τα ακριβή προϊόντα που θα τον προμηθεύουμε, παίρνουμε τις φωτογραφίες των συγκεκριμένων προϊόντων και τις τυπώνουμε σε χαρτί Α4 και για να είναι ανθεκτικό το πλαστικοποιούμε. Αυτόματα λοιπόν δημιουργείται ένα προσωπικό φωτογραφικό δελτίο παραγγελίας, μόνο με τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τον εκάστοτε πελάτη. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του υπεύθυνου αποθήκης, προς αποφυγή ελλειματικών παραγγελιών με ότι αυτό συνεπάγεται σε ώρες αιχμής για το κατάστημα του πελάτη


ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ):

Σε πελάτες που κλείνουν συνεργασία μαζί μας με μεγάλο πακέτο κωδικών (άνω των 50) προσφέρουμε μεγάλη γκάμα εργαλείων, που ενώ στον ανταγωνισμό πωλούνται, από εμάς παρέχονται δωρεάν, ως ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας.
 • 1) αποχυμωτές πορτοκαλιών (zumex & zumoval) αξίας από 2.000 έως 4.000 ευρώ.
 • 2) συσκευές τουαλέτας (χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, κρεμοσάπουνου, αφροσάπουνου)
 • 3) ηλεκτρονικές συσκευές αρωματισμού χώρου και συσκευές απολυμαντικού λεκάνης WC
 • 4) συσκευές χαρτιού κουζίνας (Jumbo roll, combt roll κ.λ.π.) και αντισηπτικού – απολυμαντικού κρεμοσάπουνου
 • 5) δοσομετρικές συσκευές για πλυντήρια πιάτων – ποτηριών, δαπέδου, τζαμιών, λάντζας κ.λ.π.
 • 6) γυάλινες προθήκες τραπεζιών για τοποθέτηση ζάχαρης sticks & canderel
 • 7) inox θήκες χαρτοπετσετών για τα μπαρ.
 • 8) πλεξιγκλάς θήκη bar για καλαμάκια.
 • 9) δωρεάν εκτύπωση λογότυπου του πελάτη σε χαρτοπετσέτες, ζάχαρη sticks, σουβέρ, κουβέρ κ.λ.π.PRIVET LABEL (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ):

Είμαστε σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για επιλογή αρίστης ποιότητας προϊόντων με δική μας φίρμα (brand name), για ακόμη χαμηλότερες τιμές και σταθερή ποιότητα. Σε πρώτο στάδιο διαθέτουμε ζάχαρη, μέλι sticks, ζάχαρη καστανή και λευκή σε sticks, ηλιέλαιο, ξηρούς καρπούς, gouda σε φέτες, απορρυπαντικά και μελλοντικά τοματοειδή, μανιτάρια, λεμονοχυμοί, ξύδι, αλάτι, εβαπορέ, καλαμάκια, ρεσώ, γάντια, πετσέτα ρολό 14 m, σακούλες απορριμάτων.


WWW.MAUROUDIS.GR:

Συμμετέχοντας και πρωτοπορώντας στις εξελίξεις των ημερών, κατασκευάσαμε μία από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες στον κλάδο μας (www.mauroudis.gr). O διαδικτυακός μας χώρος είναι δομημένος με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν εκτός της προβολής των προϊόντων μας να δεχόμαστε παραγγελίες, μηνύματα, να ανακοινώνουμε νέα και προσφορές, να παρέχουμε τις τιμές ανά προϊόν (με password), να κατασκευάζεται αυτόματη λίστα ειδών ανά πελάτη, να προβάλλονται ιστοσελίδες πελατών και προμηθευτών μας και όλα αυτά φιλοξενούνται και σε μεγάλες γνωστές εμπορικές πύλες (links). 1080 φωτογραφίες προϊόντων με όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και στοιχεία που τα συνοδεύουν, παρέχουν στους πελάτες μας μία ευέλικτη και πλήρη ενημέρωση που σήμερα απαιτείται.
Επίσης μέσα στο site μας φιλοξενείται το Σωματείο καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος Θεσσαλονίκης.
Σωματείο που έχει υπό την προστασία του καταστήματα όπως: cafe bar, καφετέριες, εστιατόρια, snack bar και pub που βρίσκονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Είναι σωματείο με μεγάλη δύναμη και επιρροή εφόσον στα μέλη του περιλαμβάνονται καταξιωμένοι επιχειρηματίες της πόλης μας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σωματείο βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.). Μέσα στο flash (σελίδα) του σωματείου θα περνάμε όλα τα δημοσιεύματα της εφημερίδας της κυβερνήσεως που αφορούν τον κλάδο. Επίσης θα καταχωρούνται ενημερωτικά έντυπα για τις αρμοδιότητες της αστυνομίας και των δημοτικών αρχών, καθώς και το εύρος δικαιοδοσίας όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών που μπορούν να επιβλέπουν τα καταστήματα.


ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούμε ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα προϊόντα που παραλαμβάνουμε.
Αποφεύγονται έτσι οι κακόβουλες συσκευασίες.
Π.χ. τα καλαμάκια 24 cm για να είναι 1.000 τεμαχίων, θα πρέπει να ζυγίζουν ± 585 γρμ.
Οι χαρτοπετσέτες χρωματ. 24 cm για να είναι 4.000 φύλλα, θα πρέπει να ζυγίζουν ±4.600 γρμ.
Το αλουμινόχαρτο 29 cm για να είναι 100 μέτρα, θα πρέπει να ζυγίζει ± 920 γρμ.
Η διάφανη μεμβράνη 30 cm για να είναι 250 μέτρα, θα πρέπει να ζυγίζει 830 γρμ.
Η ζάχαρη 1 κιλού πρέπει να ζυγίζει 1010 γρμ.
Η φέτα καθαρό βάρος, πρέπει να ζυγίζει όσο αναγράφει το δοχείο εξωτερικά.
Τα sticks μελιού 100 τεμάχια πρέπει να ζυγίζουν 1100 γρμ.
Τα αυγά “large” πρέπει έκαστο να ζυγίζει από 63 γρμ. έως 73 γρμ.
Οι ελιές “mamouth” Νο 101-110 θα πρέπει το κιλό να έχει από 101 έως 110 τεμάχια.
Το wettex πετσέτα ρολό 14 μέτρων, θα πρέπει να ζυγίζει ± 940 γρμ.
Το κάθε γνήσιο ελληνικό nescafe θα πρέπει να έχει μοναδικό κωδικό στο κουπόνι του.


Όλα τα παραπάνω και πολλά επιπλέον, ελέγχονται στην αποθήκη μας με αποτέλεσμα οι προμηθευτές μας να προσέχουν ιδιαιτέρως τις συσκευασίες που μας παραδίδουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλουμε στην σωστή παράδοση των ειδών που σας τιμολογούμε, ώστε πάντα να παραλαμβάνετε τις ποσότητες και τα είδη που πληρώνετε.


Σε περιπτώσεις σύγκρισης κόστους ανταγωνιστικών προϊόντων, υπενθυμίζουμε πως για προϊόντα: υγιεινής, WC κρεμοσάπουνα, χαρτικά, πλυντηριακά, απορρυπαντικά με δοσομετρικές αντλίες, η σωστή μέθοδος είναι ο έλεγχος κόστους μηνιαίας χρήσης. Φυσικά πάντα σε σχέση με τους εκάστοτε τζίρους πωλήσεων των μηνών που γίνεται ο συγκριτικός έλεγχος.
Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος ελέγχου κόστους κατανάλωσης για τις συγκεκριμένες ομάδες ειδών.
Επίσης σας παρέχουμε και στοιχεία υποσυσκευασιών για κοστολόγηση και μεριδοποίηση.
Π.χ. το 1 κιλό ζαμπόν πικ νικ σε φέτες, έχει ± 50 φέτες.
Το 1 κιλό gouda σε φέτες, έχει ± 50 φέτες.
Το 1 κιλό σκέτα cookies (matrix, καρδιά, μαργαρίτα), έχει 95 τεμάχια.
Το κέϊκ 475 γρμ. “Elite” κόβεται σε ± 18 φέτες των ± 26 γρμ.
Το 1 κιλό σακούλες απορριμάτων μαύρες 80Χ110 cm, έχει 7,5 τεμάχια.
Το 1 κιλό κριτσίνια με σουσάμι 20 cm, έχει ± 60 τεμάχια.
Το 1 κιλό πορτοκάλι χυμού διαμέτρου 7 cm, αποδίδει ± 100 ml χυμό.
Τα ίδια στοιχεία έχουμε για τα περισσότερα είδη που σας προμηθεύουμε.
Συμβουλή: Έχετε ζυγαριά στο κατάστημά σας και ελέγχετε τα προϊόντα που παραλαμβάνετε.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Εκτός από τις παραπάνω παροχές προς τους πελάτες μας, το βασικότερο στοιχείο που διατηρεί μια συνεργασία σε αξιοπρεπή επίπεδα, είναι η εμπιστοσύνη και η εξυπηρέτηση. Στοιχεία όμως που δυστυχώς στις μέρες μας τείνουν να εκλείψουν.
Στον βωμό του κέρδους και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων, δυστυχώς έχουν θυσιαστεί πλέον όλα τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις υγιείς εμπορικές συνεργασίες, είτε είναι η εξυπηρέτηση και η προσωπική επαφή, είτε είναι η συνέπεια και η διαφάνεια των συναλλαγών. Μέλημα και διαρκής προσπάθειά μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να μην έχουν μόνο τιμή, αλλά και (πάνω απ΄όλα)…αξία.
Όπως εμείς επιλέγουμε τους πελάτες μας και δεν είναι τυχαίο ότι τροφοδοτούμε τα καλύτερα καταστήματα, έτσι και ο πελάτης ή προμηθευτής, πρέπει να νιώθει και να απολαμβάνει αίσθημα ασφάλειας και συνέπειας σε μια ενδεχόμενη συνεργασία.
Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας (πελάτες και προμηθευτές) που μας δίνουν την δυνατότητα να αποδεικνύουμε καθημερινά, πως έστω και σήμερα η ηθική, η συνέπεια, η υπευθυνότητα, το δίκαιο, η οργάνωση και η ευελιξία, δεν έχουν χαθεί.